O organizaci

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace

IČ 11865059
DIČ CZ11865059 - jsme plátci DPH
Sídlo: Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 322 312 720, 317 701 431
E-mail: info@kctynec.cz
Datová schránka: pb8ndmc

Provozovny

Provozovna 1013959485
Společenské centrum Týnec: Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
Součástí je:
Kulturní centrum Týnec
Hotel Týnec
Turistické informační centrum Týnec
 
Provozovna 1014065925
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou:
Nádvoří Adama Hodějovského 48, 257 41 Týnec nad Sázavou
 
Provozovna 1014065917
Městská knihovna Týnec nad Sázavou: Pod Hradištěm 18, 257 41 Týnec nad Sázavou

Vymezení předmětu činnosti a okruhů doplňkové činnosti

Předmětem činnosti je provozování kulturního centra, turistického informačního centra, městského muzea, městské knihovny, propagace a rozvoj cestovního ruchu a pořádání kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí.

Provoz objektu kulturního centra 

  • pořádání a organizování kulturně-společenských akcí a pořadů
  • dramaturgie divadelních festivalů
  • komplexní technické zajištění kulturně-společenských akcí
  • pořádání výstav
  • pořádání besed a zprostředkování kurzů odborného a jazykového vzdělávání
  • vytváření podmínek pro zájmovou uměleckou činnost a místní kulturu včetně spolupráce s místními spolky
  • zprostředkování kulturních programů
  • ostatní mimoumělecká činnost a klubová činnost

Turistické informační centrum

  • zajišťování a zprostředkování turistických informací o městě a turistické oblasti Posázaví
  • zajišťování propagace nabídky cestovního ruchu, turistiky, kulturních, společenských a sportovních akcí
  • průvodcovská činnost
  • prodej informačních publikací, upomínkových předmětů a dalšího doplňkového zboží
  • výroba a prodej vlastních propagačních materiálů
  • poskytování kopírovacích služeb
  • provoz pokladny muzea loutek
  • on-line předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce nejen v regionu, ale v celé ČR

Městské muzeum

  • sbírkové aktivity směřující k zápisu a rozšiřování sbírky v majetku zřizovatele do Centrální evidence sbírek
  • příprava libreta expozic interaktivního muzea
  • pořádání výstav
  • zajištění stálé expozice
  • doplnění a archivace sbírky
  • zajištění komentovaných prohlídek v muzeu
  • zajištění výchovných a vzdělávacích aktivit

Městská knihovna

  • získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování univerzálního a regionálního knihovního fondu (knihy, periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty) a informací o městě
  • zpřístupňování knihovních dokumentů i z fondů jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond.
  • poskytování ústních i písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší
  • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet.
  • pořádání kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
  • vydávání tematických publikace

Agenturní činnost

  • Produkční servis pro jiné organizace či jednotlivce
  • Zajištění prostor pro kulturní a komerční akce
  • Pronájem sdílené zkušebny pro divadelní soubory
  • Zajištění záboru venkovních prostor pro jiné akce
  • Akce na klíč
  • Zajištění výlepu na výlepových plochách a propagace na kulturních akcích
  • Předprodej vstupenek pro jiné pořadatele
  • Koncepční pronájmy a služby

Propagace a rozvoj cestovního ruchu

  • zajišťování marketingu cestovního ruchu
  • aktivity v úrovni lokálního destinačního managementu města
  • spolupráce s oblastním destinačním managementem turistické oblasti Posázaví
  • zajišťování tištěné a on-line propagace města a spolupráce s poskytovateli služeb

Doplňková činnost organizace:

  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
    • Zprostředkování obchodu a služeb
    • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
    • Ubytovací služby
    • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
    • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
    • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
    • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
    • Velkoobchod a maloobchod
    • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
    • Hostinská činnost
    • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin