O organizaci

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace

IČ 11865059
DIČ CZ11865059 - jsme plátci DPH
Sídlo: Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 322 312 720, 317 701 431
E-mail: info@kctynec.cz
Datová schránka: pb8ndmc

Provozovny

Provozovna 1013959485
Společenské centrum Týnec: Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
Součástí je:
Kulturní centrum Týnec
Hotel Týnec
Turistické informační centrum Týnec
 
Provozovna 1014065925
Městské muzeum a hrad Týnec nad Sázavou:
Nádvoří Adama Hodějovského 48, 257 41 Týnec nad Sázavou
 
Provozovna 1014065917
Městská knihovna Týnec nad Sázavou: Pod Hradištěm 18, 257 41 Týnec nad Sázavou

Vymezení předmětu činnosti a okruhů doplňkové činnosti

Předmětem činnosti je provozování kulturního centra, turistického informačního centra, městského muzea, městské knihovny, propagace a rozvoj cestovního ruchu a pořádání kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí.

Provoz objektu kulturního centra 

 • pořádání a organizování kulturně-společenských akcí a pořadů
 • dramaturgie divadelních festivalů
 • komplexní technické zajištění kulturně-společenských akcí
 • pořádání výstav
 • pořádání besed a zprostředkování kurzů odborného a jazykového vzdělávání
 • vytváření podmínek pro zájmovou uměleckou činnost a místní kulturu včetně spolupráce s místními spolky
 • zprostředkování kulturních programů
 • ostatní mimoumělecká činnost a klubová činnost

Turistické informační centrum

 • zajišťování a zprostředkování turistických informací o městě a turistické oblasti Posázaví
 • zajišťování propagace nabídky cestovního ruchu, turistiky, kulturních, společenských a sportovních akcí
 • průvodcovská činnost
 • prodej informačních publikací, upomínkových předmětů a dalšího doplňkového zboží
 • výroba a prodej vlastních propagačních materiálů
 • poskytování kopírovacích služeb
 • provoz pokladny muzea loutek
 • on-line předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce nejen v regionu, ale v celé ČR

Městské muzeum

 • sbírkové aktivity směřující k zápisu a rozšiřování sbírky v majetku zřizovatele do Centrální evidence sbírek
 • příprava libreta expozic interaktivního muzea
 • pořádání výstav
 • zajištění stálé expozice
 • doplnění a archivace sbírky
 • zajištění komentovaných prohlídek v muzeu
 • zajištění výchovných a vzdělávacích aktivit

Městská knihovna

 • získávání, zpracování, uchovávání a zpřístupňování univerzálního a regionálního knihovního fondu (knihy, periodika, zvukové a zvukově obrazové dokumenty) a informací o městě
 • zpřístupňování knihovních dokumentů i z fondů jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní služby a zároveň prostřednictvím této služby zpřístupňovat uživatelům jiných knihoven vlastní fond.
 • poskytování ústních i písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům ze sítě Internet.
 • pořádání kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
 • vydávání tematických publikace

Agenturní činnost

 • Produkční servis pro jiné organizace či jednotlivce
 • Zajištění prostor pro kulturní a komerční akce
 • Pronájem sdílené zkušebny pro divadelní soubory
 • Zajištění záboru venkovních prostor pro jiné akce
 • Akce na klíč
 • Zajištění výlepu na výlepových plochách a propagace na kulturních akcích
 • Předprodej vstupenek pro jiné pořadatele
 • Koncepční pronájmy a služby

Propagace a rozvoj cestovního ruchu

 • zajišťování marketingu cestovního ruchu
 • aktivity v úrovni lokálního destinačního managementu města
 • spolupráce s oblastním destinačním managementem turistické oblasti Posázaví
 • zajišťování tištěné a on-line propagace města a spolupráce s poskytovateli služeb

Doplňková činnost organizace:

 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Ubytovací služby
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
  • Hostinská činnost
  • Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin