Pronájem - svatby, oslavy, akce

Smlouva a objednávka k pronájmu prostor

Při pronájmu nebytových a společenských prostor pro pořádání kulturních a soukromých akcí je vždy třeba uzavřít smlouvu a k ní specifikaci požadavků ve formě objednávky.

ikona Smlouva_pronajem prostor_vzor [PDF 100.4 kB]
ikona Smlouva_pronajem prostor_vzor [DOCX 23.7 kB]

ikona objednavka-vzor [XLSX 12.85 kB]

 

Ceník pronájmů prostor v objektu Kulturního centra

místo/akce sazba bez DPH
VELKÝ SÁL – taneční kurzy mimo prodloužených a věnečku, akce NNO registrovaných na území Města Týnec nad Sázavou 500 Kč /hod.
VELKÝ SÁL 2.000 Kč /hod. do 9 hodin pronájmu v jednom dni
VELKÝ SÁL 20.000 Kč /10–24 hodin v jednom dni
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST – akce NNO registrovaných na území Města Týnec nad Sázavou 250 Kč /hod.
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST Foyer, Balkon 850 Kč /hodinu do 9 hodin pronájmu v jednom dni
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST Foyer, Balkon 8.500 Kč / 10–24 hodin v jednom dni
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST malá (snídaňová) 500 Kč /hodinu do 9 hodin pronájmu v jednom dni
ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST malá (snídaňová) 5.000 Kč / 10–24 hodin v jednom dni
Zahrada bez přípravy akce ze strany KCT 1.500 Kč /hodinu do 9 hodin pronájmu v jednom dni
Zahrada bez přípravy akce ze strany KCT 15.000 Kč / 10–24 hodin v jednom dni
Zahrada – SVATBA, OSLAVA 2.000 Kč /hod. do 9 hodin pronájmu v jednom dni
Zahrada – SVATBA, OSLAVA 20.000 Kč / 10–24 hodin v jednom dni
TECHNIKA vybavení zvuk, osvětlení 6.000 Kč
TECHNIKA vybavení projekce plátno, projektor 3.000 Kč
příplatek* 400 Kč /hod od 10 hodin pronájmu výše

 

Do doby pronájmu se počítá i čas přípravy = doba je od odemčení do uzamčení objektu.
* příplatek se započítává za každou hodinu od 10 hodin pronájmu k fixní ceně, v případě přestávek se nezapočítává čas nepřítomnosti pronajímatele v objektu. Příplatek se nezapočítává do pronájmů na spolkové akce u spolků registrovaných ve správním území města Týnec nad Sázavou

Schváleno Radou města Týnec nad Sázavou dne 27. 11. 2023

ikona Ceník KCT_27112023 [PDF 107.24 kB]