Městské muzeum a hrad

Všeobecné obchodní podmínky příspěvkové organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, se sídlem Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO: 11865059, DIČ: CZ11865059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1721, e-mailová adresa: reditel@kctynec.cz (dále jen „prodávající“)
 
pro prodej zboží, občerstvení a dalších služeb (dále jen „produkty“)
 
v kamenných obchodních prostorách prodávajícího umístěných v Turistickém informačním centru Týnec, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou a Městském muzeu na hradě Týnec, Nádvoří Hodějovského 48, Týnec nad Sázavou (dále jen „prodejny“)