Dokumenty

Zřizovací listina

Zřizovací listina příspěvkové organizace města Týnec nad Sázavou
vydaná v souladu s ustanovením § 35 a § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Týnec nad Sázavou usnesením č. ZM2021/14/11 ze dne 21.06.2021.

Článek 1 – Zřizovatel
Název:  Město Týnec nad Sázavou
Sídlo:    K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
Okres:  Benešov
IČ:        00232904

Článek 2 – Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace
Název: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace
Sídlo:    Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ:        11865059

Článek 3 – Vymezení hlavního účelu
Příspěvková organizace (dále též jen „organizace“) je zřízena za účelem zajištění kulturních, informačních a vzdělávacích aktivit ve městě Týnec nad Sázavou a vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu.

Celé znění v dokumentu ikona Zrizovaci listina_IC-11865059_2021 [PDF 217.98 kB]