KONTAKTY

Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace

telefon: 322 312 720, 317 729 050
e-mail: infocentrum@kctynec.cz
Datová schránka: pb8ndmc

Adresa sídla
Klusáčkova 2, 25741 Týnec nad Sázavou

IČ 11865059
DIČ CZ11865059

Organizace je zastoupena Václavem Pošmurným, ředitelem organizace

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku u Městkého soudu v Praze, spisová značka Pr 1721

Číslo účtu 4699770399/0800 vedeného u České spořitelny
(IBAN) CZ49 0800 0000 0046 9977 0399

Jmenný seznam

Dagmar Felcmanová produkční 774 885 101
Martina Hrušková kastelánka 608 971 312
Ľubica Jáglová koordinátorka kulturních akcí 608 224 067
Václav Pošmurný ředitel 604 890 190
Zdeňka Stašková vedoucí knihovny 317 701 109
Marcela Šímová vedoucí provozu (Turistické informační centrum, hotelová část, budovy) 608 192 367