Aktuálně

Zveřejněno 23. 12. 2022

Výběrové řízení – produkční

Ředitel příspěvkové organizace vyhlašuje VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa na pozici PRODUKČNÍ KULTURNÍCH AKCÍ

 Předpoklady:
-       státní občanství České republiky (příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
-       věk nad 18 let
-       způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
-       vzdělání SŠ / VŠ
-       znalost práce na PC (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook)
-       energetičnost, pečlivost, cílevědomost
-       schopnost samostatného rozhodování a organizační schopnosti
-       ochota a schopnost rychle si osvojovat nové znalosti
-       schopnost konstruktivní komunikace a týmové spolupráce
-       zkušenosti s pořádáním akcí a eventů
-       všeobecný přehled v oblasti kulturního dění ve společnosti
-       výhodou vzdělání v oboru kultury, marketingu
-       výhodou řidičský průkaz B
 
Přihláška musí obsahovat:
-       jméno, příjmení a titul uchazeče
-       datum a místo narození uchazeče
-       státní příslušnost
-       místo trvalého pobytu uchazeče, (cizí státní příslušník číslo dokladu o povolení k pobytu)
-       číslo občanského průkazu
-       profesní životopis
-       kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-       číslo telefonu a e-mailovou adresu
-       datum a podpis uchazeče

Konečný termín pro podání přihlášek je 13. 1. 2023 do 12:00 hod. Na obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRODUKČNÍ – NEOTVÍRAT".
 
Přihlášky zasílejte písemně na adresu: Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, k rukám ředitele, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou.
Vybraní uchazeči budou telefonicky pozváni k osobním pohovorům, které se budou konat dne 18. 1. 2023.

ikona vyberko-produkce [PDF 154.91 kB]

Zpět na seznam aktualit