Všeobecné obchodní podmínky

VOP Maloobchodní prodej v TIC a muzeu

Všeobecné obchodní podmínky příspěvkové organizace Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, se sídlem Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO: 11865059, DIČ: CZ11865059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1721, e-mailová adresa: reditel@kctynec.cz (dále jen „prodávající“)
 
pro prodej zboží, občerstvení a dalších služeb (dále jen „produkty“)
 
v kamenných obchodních prostorách prodávajícího umístěných v Turistickém informačním centru Týnec, Klusáčkova 2, Týnec nad Sázavou a Městském muzeu na hradě Týnec, Nádvoří Hodějovského 48, Týnec nad Sázavou (dále jen „prodejny“)

ikona Všeobecné obchodní podmínky-TIC_fin [PDF 87.72 kB]

VOP Hotel Týnec

HOTEL TÝNEC, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou
Článek 1 – Předmět všeobecných podmínek
1)     Kulturní centrum Týnec, příspěvková organizace, Klusáčkova 2, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ 11865059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou Pr 1721 provozující Hotel Týnec (dále jen Hotel) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb – ubytování, stravování a jiných doplňkových služeb (dále jen služby) jiným fyzickým osobám (dále jen Klient), které upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti Hotelu a Klientů.
2)     Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb., v platném znění).
Kompletní znění najdete v souborech níže.

ikona Obchodní podmínky_hotel_final [PDF 404.47 kB]
ikona Obchodní podmínky-hotel-en [PDF 348.01 kB]