Kulturní centrum

Historie budovy

Manufaktura na kameninu v Týnci nad Sázavou byla postavena ve druhém desetiletí 19. století, pravděpodobně v letech 1812–1813 Františkem Josefem z Vrtby jako důsledek vysoké poptávky po týnecké kamenině a nedostatečných prostorech v areálu týneckého hradu, kde se do té doby kamenina vyráběla. V 50. letech 19. století začal úpadek továrny způsobený zvyšujícími se náklady na výrobu. V průběhu 50. a 60. let došlo k několika neuskutečněným pokusům o zastavení provozu továrny a o prodej budovy – mezi uvažované možnosti využití tohoto rozsáhlého objektu patřil ústav pro duševně choré, ženské oddělení věznice, vojenský výchovný ústav nebo vojenský špitál. Výroba byla nakonec definitivně zastavena až v roce 1866, budova manufaktury však zůstala prakticky nevyužita.

Zásadním obdobím z hlediska historie objektu je přelom 19. a 20. století, kdy nechal arcivévoda František Ferdinand d´Este objekt bývalé továrny postupně přestavět na hotel, nejprve s kapacitou 8, později 23 pokojů. I přes nové využití budova od ukončení provozu továrny postupně chátrala, hotel navíc nevyužíval celý objekt, ale především jeho levé křídlo. Zejména dlouhodobě nevyužité části se během první poloviny 20. století ocitly v dezolátním stavu.

V letech 1959–1963 a 1969–1972 provedl METAZ ve dvou hlavních etapách adaptaci na kulturní dům. V rámci první etapy z přelomu 50. a 60. let byly definitivně zlikvidovány hospodářské budovy ve dvoře objektu a vybourány pozůstatky pecí a dalšího zázemí interiérů bývalé manufaktury. Na střeše objektu se také objevila nová věžička s hodinami. V podobě po rekonstrukci zůstal objekt v nezměněném stavu až do roku 2004 a již nebyly změněny jeho dispozice.

Za vlastnictví pana Němce proběhla obnova a modernizace objektu. Z těch viditelnějších to byla přestavba dělnické ubytovny na hotel, vybudování informačního centra, modernizace velkého sálu, revitalizace zahrady, oprava vstupního rizalitu a fasády a také kompletní rekonstrukce střechy. Z těch méně viditelných pak např. kompletní rekonstrukce interiérů jednotlivých prostor. Přesto všechno se mu podařilo zachovat objekt jako veřejný prostor pro kulturní akce a setkávání.

Další úpravy a rekonstrukce čekají na nového majitele – Město Týnec nad Sázavou. A nesmíme zapomenout na fakt, že objekt je památkově chráněný a pod dohledem orgánů památkové péče.
 
Jak se měnili vlastníci:
1812–1813   hrabě František Josef z Vrtby 1830 kníže Jan Nepomuk Karel z Lobkowicz
1870             kníže František Eugen z Lobkowicz
1887             arcivévoda rakouský František Ferdinand d´Este
1919             Československý stát
1939             v době protektorátu Správa benešovských pivovarů
1945             Československé státní statky 1951  Městský národní výbor v Týnci nad Sázavou
1959             národní podnik METAZ
1992             METAZ a. s.
2004             Miroslav Němec
Září 2021     Město Týnec nad Sázavou

Stavebně historický průzkum objektu

Stavebně historický průzkum bývalé manufaktury na týneckou kameninu č.p. 2 v Týnci nad Sázavou, který nechal zpracovat Historický klub z.s. v roce 2010, potvrdil očekávaný kulturně historický, architektonický a památkový význam tohoto objektu. Přes svůj robustní zámecký vzhled se jedná v podstatě o pozoruhodnou technickou památku, jeden z posledních dochovaných objektů manufakturní fáze výroby v předindustriálním období. Hlavním výsledkem průzkumu je podrobná interpretace dosud blíže nezkoumaného stavebního vývoje, doplněná o identifikaci hlavních hodnot objektu.

Brožura stavebně-historického průzkumu (SHP) ikona shp-brozura [PDF 10.98 MB]
Fotodokumentace objektu manufaktury na kameninu ikona fotodokumentace [PDF 22.12 MB]
Ikonografie objektu manufaktury na kameninu ikona TynecIKO [PDF 3.69 MB]
Současný stav objektu ikona soucasny_stav [PDF 370.92 kB]
Stavebně-historický průzkum manufaktury na kameninu ikona TynecSHP [PDF 1.23 MB]
Vyhodnocení stavebně-historického průzkumu (SHP) ikona hodnoceniSHP [PDF 533.54 kB]
Zákresy stavebně-historického průzkumu (SHP) ikona zakresSHP [PDF 542.96 kB]